PARTNERZY
Aktualności

XXIX Abstynenckie Forum Turystyczne Tatry 2020

XXIX Abstynenckie Forum Turystyczne Tatry 2020

Dodane przez marian : 2020-02-04 20:53:19 CET

XXIX Abstynenckie Forum Turystyczne Tatry 2020

Niniejszym informujemy oraz zapraszamy wszystkich zainteresowanych do współudziału
w „XXIX Abstynenckim Forum Turystycznym - TATRY ‘2020”, które odbędzie się w terminie
27 luty do 01 marca 2020r. (czwartek, piątek, sobota, niedziela) w Małem Cichem k/Zakopanego.
Forum będzie podsumowaniem ubiegłorocznej działalności oraz wytyczeniem programu
i zatwierdzeniem planu pracy Trzeźwościowego Stowarzyszenia Kulturalno - Turystycznego
w Katowicach na rok 2020.
Będziemy również dyskutowali nad formami alternatywnego, nienałogowego spędzania wolnego czasu, wypoczynku, rekreacji i w ogóle życia w szeroko rozumianej trzeźwości.
W czasie Forum będziemy obchodzili rocznicę powstania Trzeźwościowego Stowarzyszenia Kulturalno-Turystycznego w Katowicach, która przypada na dzień 13.02.2020r.
W związku z rocznicą organizatorzy Forum przygotowali niespodziankę.
Do wzięcia udziału w Forum zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane wyżej wymienioną tematyką.
Ramowy Program Forum będzie następujący:
Dzień pierwszy – 27.02.2020r. (czwartek)
godz. 1400 - wyjazd z Katowic
ok. godz. 1730 - przyjazd do Małego Cichego - zakwaterowanie
godz. 1800 - obiadokolacja
godz. 2000 - wieczorek integracyjno-zapoznawczy (wspólne śpiewy)
godz. 2230 - nocne wejście na Rusinową Polanę - dla chętnych.
Dzień drugi - 28.02.2020r. (piątek)
godz. 830 - śniadanie
godz. 930 - wyjazd na lustrację tras przed "XXIX Ogólnopolskim Wiosennym
Zlotem Rodzin Abstynenckich -TATRY '2020" - czas wolny (narty,
sanki, baseny termalne)
godz. 1800 - obiadokolacja
godz. nocne - zajęcia kulturalno - rozrywkowe i towarzyskie w podgrupach
Dzień trzeci - 29.02.2020r. (sobota)
godz. 830 - śniadanie
godz. 1000 - 1400 obrady "XXIX Abstynenckiego Forum Turystycznego - TATRY 2020"
podsumowanie działalności Stowarzyszenia w roku 2019
godz. 1400 - obiad
godz. 1500 -1900 wytyczenie programu i opracowanie planu pracy Stowarzyszenia na rok 2020
godz. 2000 - wieczornica rocznicowa z uroczystą kolacją i niespodzianką
Karczma „TATRZAŃSKI BÓR” w Małem Cichem - Lichajówkach
godz. nocne - ciąg dalszy zajęć kulturalno - rozrywkowych i towarzyskich w podgrupach (program zajęć wg zainteresowań podgrup)
c.d. godz. nocne prace zespołów roboczych.
Dzień czwarty 01.03.2020r. (niedziela)
godz. 900 śniadanie
godz. 1000 - 1300 podsumowanie prac zespołów roboczych, przyjęcie
i zatwierdzenie uchwał Forum i planu pracy Stowarzyszenia na rok 2020
godz. 1300 zamknięcie "XXIX Abstynenckiego Forum Turystycznego - TATRY 2020"
godz. 1330 obiad
ok.godz. 1600 wyjazd z Małego Cichego
ok.godz. 2000 przyjazd do Katowic.
Dojazd na spotkanie
Dojazd na Forum samochodami prywatnymi lub indywidualnie wg uznania uczestników. Zaleca się samopomoc koleżeńską. Dojazd trasą - Kraków - Zakopane ("Zakopianka"blink1.gif do Poronina. Dalej skręcamy w lewo na
Bukowinę Tatrzańską, Łysą Polanę. Po około 3,5 km od pierwszego skrętu, w Poroninie Kośnych Hamrach skręcamy w prawo na Murzasichle i po 200 m skręcamy w lewo na Małe Ciche.
Dojechać również można pociągiem, PKS-em lub liniami prywatnymi do Poronina lub Zakopanego,
a dalej autobusami PKS-u lub busami do Małego Cichego. Można również jechać wszystkimi autobusami
w kierunku Łysa Polana, Białka, Bukowina Tatrzańska, Murzasichle. Wysiadać na przystanku Poronin - Kośne Hamry i dalej pieszo przez las do Małego Cichego.
Powrót tak jak dojazd samochodami prywatnymi lub wg uznania uczestników.
Sprawy organizacyjne
Sztab Forum będzie się mieścił w domu Pana Stanisława Pawlikowskiego, Anny i Janusza Gał Małe Ciche 52 - tel. 18/20-84-142 (nad kościołem) i w domu Państwa Elżbiety
i Wojciecha Polak Małe Ciche 52a tel. 18/20-01-090
Wyżywienie w miejscu zakwaterowania.
Impreza jest całkowicie finansowana przez uczestników.
Dla członków TSKT częściowe dofinansowanie kosztów uczestnictwa ze środków własnych Stowarzyszenia.
Dodatkowe informacje i zapisy w siedzibie Stowarzyszenia w Katowicach-Szopienicach, ul. Ks. Bpa H. Bednorza 22, (w Katowickim Stowarzyszeniu Trzeźwościowym - Klubie Abstynentów “DWÓJKA”) pierwsza środa miesiąca w godz. 1730 - 1900 lub w inne dni po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie pod nr 501/636-537, 516/027-288 oraz 501/298-164 czynne całą dobę (z zachowaniem zdrowego rozsądku), lub telefonicznie pod wyżej wymienionymi nr telefonu.W roku 2020 w dalszym ciągu obowiązuje - nowy wzór karty zgłoszenia - lista uczestnika
i tylko na tych kartach należy dokonywać zgłoszeń uczestnictwa w Forum (w załączeniu wzór karty zgłoszenia). Każdy z uczestników musi wypełnić indywidualnie w/w kartę.
Uwarunkowania powyższe wynikają z wejścia w życie RODO. Przepis prawny: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW). Przestrzeganie zapisów Ustawy będzie bardzo skrupulatnie egzekwowane. Podmioty przetwarzające dane osobowe przy organizacji imprez, będą rozliczane z przestrzegania Ustawy. Na karcie zgłoszeń, każdy
z uczestników musi złożyć swój podpis, wyrażając zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, celem możliwości zorganizowania Forum.
W przypadków grup zorganizowanych (większa liczba osób, celem ułatwienia pracy organizatorom) oprócz zgłoszeń indywidualnych każdej osoby na załączonym wzorze listy, sporządzamy listę zbiorczą bez podpisów, adresów i peseli.
Jest możliwości zgłoszenia uczestnictwa drogą elektroniczną jednakże obowiązkowo dodatkowo zgłoszeń dokonujemy osobiście w siedzibie Stowarzyszenia, lub tradycyjną drogą pocztową. Po wysłaniu zgłoszenia uczestnictwa pocztą, należy skontaktować się telefonicznie z organizatorami, celem sprawdzenia czy zgłoszenie dotarło oraz uzgodnienia szczegółów organizacyjno - technicznych.
Koszty uczestnictwa w imprezie wynoszą: 390,00 złotych
Osoby towarzyszące i goście ponoszą pełny koszt – 390,00 zł
Członkowie Stowarzyszenia płacą 200,00 zł, resztę pokrywa Stowarzyszenie.
Koszty przejazdu ponoszą uczestnicy w zależności od formy podróżowania.
Uwaga:
Istnieje możliwość przyjazdu na Forum w środę 26.02.2020r.
Średni koszt jednej doby wynosi około 95,00 zł (w zależności od ilości skonsumowanych świadczeń).
Ubiór zabieramy jak do wyjazdu w góry (z możliwością wejścia na Polanę Rusinową, Gęsią Szyję, lub inne trasy o średnim stopniu trudności). Zabrać miękkie obuwie na zmianę. Można zabrać narty oraz stroje kąpielowe i dowody osobiste w przypadku chęci wyjazdu do kąpielisk termalnych na Podhalu i/lub Słowacji.
Organizatorzy życzą wszystkim uczestnikom i sobie aktywnego udziału w Forum, twórczej i owocnej dyskusji, uniknięcia krytykanctwa, malkontenctwa i “bicia piany” oraz wypracowania optymalnego programu i planu pracy na bieżący 2019 rok. Życzymy również wypoczynku, zrelaksowania się, odnowienia znajomości i jeszcze lepszego poznania się, aby wspólne działanie przynosiło nam oprócz skuteczności, także zadowolenie i radość
z tego co robimy.
Do zobaczenia na Forum Za Zarząd

KARTY ZGŁOSZEŃ dostępne e-mail turystyka2@op.pl lub dwojka@vp.pl

Uwaga:
Przypominamy o adresie siedziby:
Trzeźwościowe Stowarzyszenie Kulturalno-Turystyczne www.tskt.ugu.pl ; e-mail: turystyka2@op.pl
40-384 Katowice-Szopienice
ul. Ks. Bpa H.Bednorza 22
tel. 501/636-537, 516/027-288 (czynne całą dobę z zachowaniem zdrowego rozsądku),

powrót