PARTNERZY
Aktualności

„XXVIII OGÓLNOPOLSKIM PRZEGLĄDZIE ABSTYNENCKIEJ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ – Z A M C Z Y S K O '2019"

„XXVIII OGÓLNOPOLSKIM PRZEGLĄDZIE ABSTYNENCKIEJ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ – Z A M C Z Y S K O '2019"

Dodane przez marian : 2019-08-07 14:39:59 CEST

„XXVIII OGÓLNOPOLSKIM PRZEGLĄDZIE ABSTYNENCKIEJ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ – Z A M C Z Y S K O '2019"

Niniejszym informujemy, że - jak co roku - po raz dwudziesty siódmy u podnóża ruin Zamku w Ogrodach Plebańskich miejscowej parafii. p.w. św. Jana Chrzciciela oraz w Gminnym Ośrodku Kultury w Olsztynie k/Częstochowy w dniach 22 do 25 sierpnia 2019 roku (czwartek, piątek, sobota, niedziela), spotkamy się na: „XXVIII OGÓLNOPOLSKIM PRZEGLĄDZIE ABSTYNENCKIEJ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ – Z A M C Z Y S K O '2019"
Tym samym - od wielu już lat - zapraszamy Was z dużą radością i niecierpliwością do wzięcia udziału w Przeglądzie.
Z nieukrywaną satysfakcją oczekujemy na nasze spotkanie, bycie razem i wspólną zabawę.
Nadmieniamy również, że będzie to uczta duchowa i intelektualna, pełna wrażeń, niespodzianek i nieprzewidzianych zwrotów akcji.
Przeżyjemy niezapomniane chwile oraz w ogóle
„BĘDZIE - JAK ZAWSZE - FAJNIE”
Ramowy program Przeglądu będzie następujący:

Dzień pierwszy: 22.08.2019r. (czwartek)
Cały dzień - przyjazd i zakwaterowanie na polu namiotowym uczestników
i widzów
Godz.popołudniowe - wymiana doświadczeń, spotkania o charakterze warsztatów
doskonalących umiejętności twórców oraz profilaktyki aktywnej
godz. wieczorno- nocne - zajęcia integracyjne i poznawcze
Dzień drugi: 23.08.2019r. (piątek)

od godz. porannych - cd.przyjazdu czestników i widzów zakwaterowanie na polu
namiotowym, cd. wymiany doświadczeń, spotkania
o charakterze warsztatów doskonalących umiejętności
twórców oraz profilaktyki aktywnej
godz. 15.30-17.30 - Ogólnodostępny miting poetycki “SPOTKANIA Z POEZJĄ
godz. popołudniowe - występy gości, c.d. zajęć integracyjnych, kulturalno-
i wieczorno-nocne poznawczych i wieczorno- nocne śpiewy pod zamkiem hulanki, swawole i tańce z duchem zamku “BIAŁĄ DAMĄ”


Dzień trzeci: 24.08.2019r. (sobota)
od godz. porannych - c.d. przyjazdu uczestników i widzów, zakwaterowanie na polu namiotowym
godz. 10.00-17.00 - Ogólnodostępne muzykowanie i śpiewanie pod zamkiem – “ŚPIEWAĆ KAŻDY MOŻE I POTRAFI”


godz. popołudniowe - Występy gości, , ognisko,wspólna zabawa
i wieczorno- nocne

Dzień czwarty: 25.08.2019r. (niedziela)
godz. poranne - piknik pod zamkiem, zwiedzanie zamku i przedpopołudniowe
godz. 9.00 - Msza św. w miejscowym kościele.
godz. 12.00 - koncert finałowy u podnóża zamku
godz. popołudniowe - pożegnania Wszystkich z Wszystkimi

W tym roku będziemy kontynuowali Przegląd w formie tak jak w latach ubiegłych i zamiast przesłuchań konkursowych w grupie Słowa Mówionego proponujemy Ogólnodostępny miting poetycki – „SPOTKANIA Z POEZJĄ”, a w grupie Twórczości Muzycznej proponujemy: Ogólnodostępne muzykowanie i śpiewanie pod zamkiem – “ŚPIEWAĆ KAŻDY MOŻE i POTRAFI”.
Nie oznacza to, że nie będzie nagród. Nagrody będą jak co roku, tylko formę rozdziału nagród organizatorzy szykują jako niespodziankę.
Pozostałe reguły i innowacje, które usprawniały Przeglądy zachowujemy bez zmian. Jesteśmy jednakże otwarci na nowe pomysły i w dalszym ciągu oczekujemy na propozycje zmian, które urozmaicą Przegląd.
Doświadczenia z poprzednich lat pokazały, że zrezygnowanie z formuły konkursowej – nie tylko nie zaszkodziło Przeglądowi – lecz spowodowało wzmocnienie jego elementów integracyjno-poznawczych. Odpadł również element stresu związanego z oceną i rywalizacją. Wzmocniła się bezinteresowna życzliwość i zabawowe elementy Przeglądu.
Uwaga:
W związku z rezygnacją z formuły przesłuchań konkursowych istnieje możliwość prezentacji utworów innych twórców.
Zachęcamy jednak uczestników do prezentacji utworów własnych.
Jeden uczestnik może występować zarówno w ogólnodostępnym mitingu poetyckim, jak też w ogólnodostępnym muzykowaniu i śpiewaniu pod zamkiem.
Swoją chęć występu należy zgłosić na karcie zgłoszenia – w załączeniu.
W przypadku chęci występowania jednej i tej samej osoby w obydwu grupach, należy wypełnić - ze względów organizacyjnych - 2 karty oddzielne do jednej i drugiej grupy. Jeżeli uczestnik dokona zgłoszenia na jednej karcie do obydwu grup, może zostać zakwalifikowany, tylko do jednej z nich. Od roku 2018 , obowiązuje nowy wzór karty zgłoszenia (w załączeniu), i tylko na tych kartach należy dokonywać zgłoszeń uczestnictwa w Przeglądzie. W przypadku większej ilości zgłoszeń, kartę można kserować, lub otrzymać wysyłając zapotrzebowanie na adres email: turystyka2@op.pl

Uwarunkowania powyższe wynikają z Ustawy o ochronie danych osobowych Przepis prawny Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW.
Na karcie zgłoszeń, każdy z uczestników musi złożyć swój podpis, wyrażająć zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu przeprowadzenia Przeglądu. W przypadku grup poetyckich, teatrów, zespołów, grup muzycznych, przy większej ilości osób każdy z członków grupy czy zespołu wypełnia oddzielną kartę zgłoszenia

Szczegółowy informator wydany zostanie w terminie późniejszym.

Wszelkie zapytania i wątpliwości – kierować osobiście lub telefonicznie pod adresem:

Osoby i grupy zainteresowane udziałem w Przeglądzie proszone są o wcześniejszy kontakt telefoniczny z organizatorami i wysłanie zgłoszenia uczestnictwa do dnia 18.08.2019r. (na dołączonej karcie zgłoszenia).
Nadmieniamy, iż napotykamy ogromne trudności przy organizacji Przeglądu, a ogólnodostępne trudności finansowe nie omijają również naszego Stowarzyszenia, dlatego też możliwe jest, że Przegląd będzie miał skromniejszą oprawę.
Prosimy zatem o wyrozumiałość i przypominamy, że najważniejsze jest to – że się spotkamy, zobaczymy, wspólnie pobędziemy i pobawimy się razem.
Popieramy ideę olimpijską, która głosi, że najważniejszy jest udział i start, a nie wynik i zajęte miejsce.

Do zobaczenia na Przeglądzie !!!

Trzeźwościowe Stowarzyszenie Kulturalno-Turystyczne
40-384 KATOWICE-SZOPIENICE, UL. KS. BPA H. BEDNORZA 22
telefon 501-636-537; 516-027-288
(Katowickie Stowarzyszenie Trzeźwościowe ”DWÓJKA”)
Po wcześniejszym kontakcie telefonicznym i umówieniu się na spotkanie
lub Eugeniusz Poloczek, tel. 501/298-164 - czynny całą dobę
z zachowaniem zdrowego rozsądku
Karty zgłoszeń można otrzymać drogą elektroniczną składając zapotrzebowanie na adres turystyka2@op.pl lub dwojka@vp.pl

powrót