PARTNERZY
Aktualności

„XXVI Abstynenckim Forum Turystycznym - TATRY ‘2017”

„XXVI Abstynenckim Forum Turystycznym - TATRY ‘2017”

Dodane przez marian : 2017-01-20 17:16:01 CET

„XXVI Abstynenckim Forum Turystycznym - TATRY ‘2017”

Stowarzyszenia Trzeźwościowe
Kluby Abstynenckie
Grupy Anonimowych Alkoholików
Nasi Przyjaciele oraz Zainteresowani

Niniejszym informujemy oraz zapraszamy wszystkich zainteresowanych do współudziału w „XXVI Abstynenckim Forum Turystycznym - TATRY ‘2017”, które odbędzie się w terminie 02 do 05 marca 2017r. (czwartek, piątek, sobota, niedziela) w Małem Cichem k/Zakopanego.
Forum będzie podsumowaniem ubiegłorocznej działalności oraz wytyczeniem programu i zatwierdzeniem planu pracy Trzeźwościowego Stowarzyszenia Kulturalno -Turystycznego w Katowicach na rok 2017.
Będziemy również dyskutowali nad formami alternatywnego, nienałogowego spędzania wolnego czasu, wypoczynku, rekreacji i w ogóle życia w szeroko rozumianej trzeźwości.
W czasie Forum będziemy obchodzili 20-tą rocznicę powstania Trzeźwościowego Stowarzyszenia Kulturalno-Turystycznego w Katowicach, która przypada na dzień 13.02.2017r.

W związku z rocznicą organizatorzy Forum przygotowali niespodziankę.
Do wzięcia udziału w Forum zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane wyżej wymienioną tematyką.
Ramowy Program Forum będzie następujący:

Dzień pierwszy – 02.03.2017r. (czwartek)
godz. 14.00 - wyjazd z Katowic
ok. godz. 17.30 - przyjazd do Małego Cichego - zakwaterowanie
godz. 18.00 - obiadokolacja
godz. 20.00 - wieczorek integracyjno-zapoznawczy (wspólne śpiewy)
godz. 22.30 - nocne wejście na Rusinową Polanę - dla chętnych.

Dzień drugi - 03.03.2017r. (piątek)

godz. 8.30 - śniadanie
godz. 9.30 - wyjazd na lustrację tras przed "XXVI Ogólnopolskim Wiosennym Zlotem Rodzin
Abstynenckich - TATRY '2017" – czas wolny (narty, sanki, baseny termalne)
godz. 18.00 - obiadokolacja

godz. nocne - zajęcia kulturalno-rozrywkowe i towarzyskie w podgrupach

Dzień trzeci - 04.03.2017r. (sobota)

godz. 8.30 - śniadanie

godz. 10.00 - 14.00 - obrady "XXVI Abstynenckiego Forum Turystycznego –TATRY '2017", podsumowanie działalności Stowarzyszenia w roku 2016
godz. 14.00 - obiad
godz. 15.00 -19.00 - wytyczenie programu i opracowanie planu pracy
Stowarzyszenia na rok 2017
godz. 2000 - wieczornica rocznicowa z uroczystą kolacją i niespodzianką – Karczma „TATRZAŃSKI BÓR” w Małem Cichem - Lichajówkach
godz. nocne - ciąg dalszy zajęć kulturalno-rozrywkowych i towarzyskich w podgrupach (program zajęć wg zainteresowań podgrup)
c.d. godz. nocne - prace zespołów roboczych.
Dzień czwarty - 05.03.2017r. (niedziela)
godz. 9.00 - śniadanie

godz. 10.00 - 13.00 podsumowanie prac zespołów roboczych, przyjęcie i zatwierdzenie uchwał Forum i planu pracy Stowarzyszenia na rok 2017

godz. 1300 - zamknięcie "XXVI Abstynenckiego Forum Turystycznego-TATRY 2017"
godz. 1330 - obiad

ok.godz. 1600 - wyjazd z Małego Cichego

ok.godz. 2000 - przyjazd do Katowic.


Dojazd na spotkanie

Dojazd na Forum samochodami prywatnymi lub indywidualnie wg uznania uczestników. Zaleca się samopomoc koleżeńską. Dojazd trasą - Kraków - Zakopane ("Zakopianka"blink1.gif do Poronina. Dalej skręcamy w lewo na Bukowinę Tatrzańską, Łysą Polanę. Po około 3,5 km od pierwszego skrętu, w Poroninie Kośnych Hamrach skręcamy w prawo na Murzasichle i po 200 m skręcamy w lewo na Małe Ciche.
Dojechać również można pociągiem lub PKS-em do Poronina lub Zakopanego a dalej autobusami PKS-u lub busami do Małego Cichego. Można również jechać wszystkimi autobusami w kierunku Łysa Polana, Białka, Bukowina Tatrzańska, Murzasichle. Wysiadać na przystanku Poronin - Kośne Hamry i dalej pieszo przez las do Małego Cichego.
Powrót tak jak dojazd samochodami prywatnymi lub wg uznania uczestników.

Sprawy organizacyjne
Sztab Forum będzie się mieścił w domu Pana Stanisława Pawlikowskiego Małe Ciche 52 - tel. 18/20-84-142 (nad kościołem).

Wyżywienie w miejscu zakwaterowania.
Impreza jest całkowicie finansowana przez uczestników.

Dla członków TSKT częściowe dofinansowanie kosztów uczestnictwa ze środków własnych Stowarzyszenia.

Dodatkowe informacje i zapisy w siedzibie Stowarzyszenia w Katowicach-Szopienicach, ul. Ks. Bpa H. Bednorza 22, (w Katowickim Stowarzyszeniu Trzeźwościowym - Klubie Abstynentów “DWÓJKA”)pierwsza środa miesiąca w godz. 1730– 1900 lub w inne dni po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie pod nr 501/636-537, 516/027-288 oraz 501/298-164 czynne całą dobę (z zachowaniem zdrowego rozsądku), lub telefonicznie pod wyżej wymienionymi nr telefonu.
W roku 2017 obowiązuje – w dalszym ciągu, nowy wzór karty zgłoszenia – listy uczestników i tylko na tych kartach należy dokonywać zgłoszeń uczestnictwa w Forum. Przy sporządzaniu większych list uczestnictwa, każda strona musi zawierać uwagi takie jak w oryginale. W tym przypadku kartę zgłoszeń należy kserować.
Uwarunkowania powyższe wynikają z Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.Ustaw z 1997 r. Nr 133, poz. 883 z późn. zmianami). Przestrzeganie zapisów Ustawy będzie bardzo skrupulatnie egzekwowane. Podmioty przetwarzające dane osobowe przy organizacji imprez, będą rozliczane z przestrzegania Ustawy.
Na karcie zgłoszeń, każdy z uczestników musi złożyć swój podpis, wyrażając zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, celem możliwości zorganizowania Forum.
Zgłoszenia na kartach nie zgodnych z oryginałem i bez podpisu wszystkich uczestników, nie będą przyjmowane.
. Jest możliwości zgłoszenia uczestnictwa drogą elektroniczną jednakże obowiązkowo dodatkowo zgłoszeń dokonujemy osobiście w siedzibie Stowarzyszenia, lub tradycyjną drogą pocztową.
Po wysłaniu zgłoszenia uczestnictwa pocztą, należy skontaktować się telefonicznie z organizatorami, celem sprawdzenia czy zgłoszenie dotarło oraz uzgodnienia szczegółów organizacyjno-technicznych.

Koszty uczestnictwa w imprezie wynoszą: 340,00 złotych
Osoby towarzyszące i goście ponoszą pełny koszt – 340,00 zł
Członkowie Stowarzyszenia płacą 180,00 zł, resztę pokrywa Stowarzyszenie.
Koszty przejazdu ponoszą uczestnicy w zależności od formy podróżowania.
Uwaga:
Istnieje możliwość przyjazdu na Forum w środę 01.03.2017r.
Średni koszt jednej doby wynosi około 80,00 zł (w zależności od ilości skonsumowanych świadczeń).
Ubiór zabieramy jak do wyjazdu w góry (z możliwością wejścia na Polanę Rusinową, Gęsią Szyję, lub inne trasy o średnim stopniu trudności). Zabrać miękkie obuwie na zmianę. Można zabrać narty oraz stroje kąpielowe i dowody osobiste w przypadku chęci wyjazdu do kąpielisk termalnych na Podhalu i/lub Słowacji.
Organizatorzy życzą wszystkim uczestnikom i sobie aktywnego udziału w Forum, twórczej i owocnej dyskusji, uniknięcia krytykanctwa, malkontenctwa i “bicia piany” oraz wypracowania optymalnego programu i planu pracy na bieżący 2017 rok. Życzymy również wypoczynku, zrelaksowania się, odnowienia znajomości i jeszcze lepszego poznania się, aby wspólne działanie przynosiło nam oprócz skuteczności, także zadowolenie i radość z tego co robimy.
Do zobaczenia na Forum Za Zarząd

KARTY ZGŁOSZEŃ MOŻNA OTRZYMAĆ MAILOWO turystyka2@op.pl lub dwojka@vp.pl
Uwaga:
Przypominamy o adresie siedziby:

Trzeźwościowe Stowarzyszenie Kulturalno-Turystyczne www.tskt.ugu.pl

40-384 Katowice-Szopienice
ul. Ks. Bpa H.Bednorza 22
tel. 501/636-537, 516/027-288 (czynne całą dobę z zachowaniem zdrowego
rozsądku), (siedziba Katowickiego Stowarzyszenia Trzeźwościowego “DWÓJKA”).

powrót