PARTNERZY
Aktualności

[b]BARDZO WAŻNE - DOTYCZY KART ZGŁOSZEŃ

[b]BARDZO WAŻNE - DOTYCZY KART ZGŁOSZEŃ

Dodane przez marian : 2018-03-02 10:19:30 CET

[b]BARDZO WAŻNE - DOTYCZY KART ZGŁOSZEŃ

BARDZO WAŻNE!

Od roku 2012 obowiązuje nowy wzór karty zgłoszenia (który obowiązuje nadal)– listy uczestników i tylko na tych kartach należy dokonywać zgłoszeń uczestnictwa. Przy sporządzaniu większych list uczestnictwa, każda strona musi zawierać uwagi takie jak w oryginale. W tym przypadku kartę zgłoszeń należy kserować.
KARTY ZGŁOSZEŃ OTRZYMUJEMY i WYSYŁAMY MAILOWO turystyka2@op.pl lub dwojka@vp.pl
Uwarunkowania powyższe wynikają z Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.Ustaw z 1997 r. Nr 133, poz. 883 z późn. zmianami). Przestrzeganie zapisów Ustawy będzie bardzo skrupulatnie egzekwowane. Podmioty przetwarzające dane osobowe przy organizacji imprez, będą rozliczane z przestrzegania Ustawy.
Na karcie zgłoszeń, każdy z uczestników musi złożyć swój podpis, wyrażając zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych.
Zgłoszenia na kartach nie zgodnych z oryginałem i bez podpisu wszystkich uczestników, nie będą przyjmowane.
Zgłoszeń dokonujemy osobiście w siedzibie Stowarzyszenia, mailowo lub tradycyjną drogą pocztową.
Po wysłaniu zgłoszenia uczestnictwa, należy skontaktować się telefonicznie z organizatorami, celem sprawdzenia czy zgłoszenie dotarło oraz uzgodnienia szczegółów organizacyjno-technicznych.

KARTY ZGŁOSZEŃ MOŻNA OTRZYMAĆ WYSYŁAJĄC ZAPOTRZEBOWANIE NA ADRES turystyka2@op.pl lub dwojka@vp.pl

We wszelkich wątpliwych kwestiach można kontaktować się z Trzeźwościowym Stowarzyszeniem Kulturalno-Turystycznym bezpośrednio w siedzibie Stowarzyszenia, lub telefonicznie :
501/636-537, 516/027-288 oraz z Gienkiem Poloczkiem – tel. 501/298-164.

powrót